MATO-muutos

30.01.2018

Tein eilen valtuustossa muutosesityksen Oulun maankäytön toteuttamisohjelmaan. Vastoin Esa Aallon kommentteja olin asian nostanut esille myös yhdyskuntalautakunnassa, mutta valitettavasti lautakunnalla on nykyisin MATOon vain lausunnonantajan rooli, muutoksia lautakunnassa ei ko. asiakirjaan voi tehdä.

Valtuuston edellisen käsittelyn (pöydällepanopäätös) jälkeen kävin ympäristötalolla keskustelemassa viranhaltijoiden kanssa asioista, jotka MATOssa hiersivät. Viranhaltijat olivat kuunnelleet keskusteluamme lautakunnassa ja miettineet valmiiksi ratkaisuvaihtoehtoja koettuihin ongelmiin.

MATO-luonnoksessa oli Jääliin tulossa vuosien 2018-2022 aikana vain 36 rivitalohuoneistoa.  Alueella ei kaupungilla ole ollut yhtään omakotitonttia tarjolla, ainoastaan muutamia yksityisten tontteja on ollut tarjolla.

Vuodesta 2011 MATO-asiakirjoissa mukana ollut Kortekankaan kaavoittaminen oli tipautettu kokonaan pois.  Kyseiselle alueelle olisi ensimmäisten asuntojen pitänyt alunperin valmistua jo vuonna 2015.

Viranhaltijat toivat esille, että mahdollista olisi myös Laivakankaalle koulun lähelle kaavoittaa pikaisestikin uusia omakotitontteja jo olemassa olevan asuinalueen jatkeeksi. 

Oulunsalon Niemenrannassa olisi valmiutta luovuttaa enemmänkin tontteja, mutta luovutusmäärää on rajoitettu, kun kouluun ei sovi oppilaita.  Myös Oulunsalon keskustan kaava on uudistumassa.

Virpiniemen loma-asuntoalueen kaavan muuttaminen asumisen mahdollistavaksi ei ole viranhaltijoiden mukaan MATO-asia, kun sinne ei kaavoiteta uusia tontteja.  Kaavatekstin muutoksesta on valmisteilla erillinen selvitys.

Alla oleva teksti kävi viranhaltijoilla kommentoitavana. Lisäykset olisivat  saamani viestin mukaan toteutettavissa ja yksiselitteisiä.  Esitys toimitettiin valtuustoryhmämme puheenjohtajan toimesta muille ryhmyreille ja siitä oli keskusteltu puheenjohtajien kokouksessa.  Yllätyksenä sen ei siis olisi pitänyt tulla kenellekään valtuustossa.

Tekemäni esitys, jota valtuutettu Jari Laru (kok) kannatti:

••••••••••••••••••••••••••••

MATO 2018-2022 lisäysesitys

Lisäys karttaan ja karttaselitykseen sivulle 18:

S  Laivakangas (uusi asuinalue kaupungin maalle) 2020-2022.  Konsernipalvelut tarkistaa asuntomäärät. T Kortekangas 2021-2022. Konsernipalvelut tarkistaa asuntomäärät.

Päätösesitystekstiin

Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyy MATO 2018-2022 -asiakirjan seuraavilla lisäyksillä: 

Jäälin suuralue:

Laivakankaan uuden alueen kaavoitus aloitetaan. Tavoitteena luovuttaa omakotitontteja 2020 (valmistuminen 2020-2021).  Konsernipalvelut/yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut valtuutetaan tekemään tähän liittyvät lisäykset ja tarkennukset MATO-asiakirjaan.

Kortekankaan kaavoituksen aikataulu tarkistetaan ja alue lisätään kaavoitusohjelmaan.   (Aiemmissa MATO-ohjelmissa tavoitteena on ollut ensimmäisten omakotitalojen valmistuminen ko. alueelle v. 2015. Alue on ollut kaavoitusohjelmassa 2014-2018.) Ensimmäisten omakotitalojen valmistuminen alueelle v. 2021. Konsernipalvelut/yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut valtuutetaan tekemään tähän liittyvät lisäykset ja tarkennukset MATO-asiakirjaan.

Muutosten tavoitteena on pitää Jäälin suuralueen asukasluvun kehitys aikaisempien MATOjen laskelmien tasolla.

Oulunsalon suuralue:

Tonttitarjonta tarkistetaan sikun kanssa palveluverkkosuunnitelman ja Oulunsalon kouluinvestoinneista päättämisen jälkeen.  Tavoitteena on saada tonttitarjonta vastaamaan kysyntää.

••••••••••••••••••••••••••••••••••

Valtuustossa MATO päätettiin palauttaa uudelleen valmisteluun. Toivottavasti seuraavan kerran päätöksentekoon tulevassa esityksessä olisi nämäkin alueet huomioitu.

14.06.2021327 kertaa kiitos!
14.05.2021Ehdokasnumerot julkistettiin
24.01.2021Valtuuston kokous 25.1.2021
13.09.2020Puoluevaltuustotyö jatkuu
30.10.2019Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin vpj -ehdokkaaksi
30.10.2019Piirin varapuheenjohtajaksi?
30.01.2018MATO-muutos
21.04.2017Kiitos!
09.04.2017Käytä äänioikeuttasi!
02.04.2017Sirpa tavattavissa

Siirry arkistoon »