• Lasten tulee saada laadukasta opetusta turvallisessa ja terveellisessä lähikoulussa.
  • Kaavoituksella ja maankäytöllä sekä aluepolitiikalla voidaan tukea alueiden elinvoimaa. 
  • Eri alueita ja asukkaita tulee kohdella tasa-arvoisesti. Peruspalvelut on oltava kaikkien saavutettavissa.
  • Ehkäistään syrjäytymistä pitämällä huolta myös lapsista, nuorista ja vanhuksista.
  • Päättäjät ovat asukkaita varten.  Tehdään päätökset ihmisiä aidosti kuunnellen.

❤️ Sydämellä ja sivistyksellä koko kaupunkia kehittämässä. ❤️